EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


 

 


Програма "Творческа Европа"

Първите конкурси по програмата са вече обявени

 

Програма МЕДИА

Програма МЕДИА е програма на Европейския съюз, която има за цел да подобри конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия. Програмата, която функционира от януари 1991 година, е преминала през четири генерации: МЕДИА І (1991-1995), МЕДИА ІІ (1996-2000), МЕДИА Плюс (2001-2006) и МЕДИА 2007 (2007-2013).

Програма МЕДИА 2007 е приета на 15 ноември 2006 година от Европейския парламент и Съвета с решение No 1718/2006/EC (публикувано в “Официален вестник на Европейската общност", бр. L 13/2006). Тя разполага с бюджет от 755 милиона евро (за периода 2007 – 2013 година) и предоставя подкрепа както преди, така и след осъществяване на филмовите продукции. Програмата осигурява допълващо финансиране за инициативи, свързани с обучение на професионалисти от аудиовизуалната индустрия, развитие на продуцентски проекти (игрални, телевизионни и документални филми, анимация и нови медии), разпространение и промоция на европейски аудиовизуални творби.

В МЕДИА членуват 33 страни. България е присъединена към програмата с решение № 514 на МС от 26 юли 2002 година и подписването на меморандум от 31 юли 2002 година.

Официалната интернет страница на програма МЕДИА е: http://ec.europa.eu/media

  НОВИНИ


Developing Your Film Festival 2014 (2014-04-10)

Developing Your Film Festival е тренинг, организиран от Independent Cinema Office (ICO) и Motovun Film Festival, който ще се проведе от 22 до 27 юли 2014 по време на едноименния фестивал в Мотовун, Хърватия. 

...още

Pilots in Series 2014 (2014-04-10)

По време на фестивала за европейски телевизионни сериали Série Series, който ще се проведе от 2 до 4 юли във Фонтенбло, Франция, ще се открие пазар на Pilots in Series. 

...още

Atelier Ludwigsburg 2014/2015 (2014-04-09)

Atelier Ludwigsburg - Paris е едногодишна тренингова програма за обещаващи европейски филмови продуценти и разпространители. Програмата е разработена от Filmakademie Baden-Württemberg и La fémis (Париж) и е подкрепена от МЕДИА.

...още


 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio